ციფრული ბეჭდვა

ციფრული ბეჭდვა განსაკუთრებით მოსახერხებელია მცირე დროში მცირეტირაჟიანი ფერადი პუბლიკაციების გამოსაცემად. ამ მეთოდით ბეჭდვისას პროდუქციის დამზადების დრო, ძირითადად, ერთ დღეს არ არემატება. ციფრული ბეჭდვა, ოფსეტურისგან განსხვავებით არ შეიცავს წარმოების პირველ ეტაპს (საბეჭდი ფორმის დამზადება) და ეყრდნობა ელექტროგრაფიული ბეჭდვის პრინციპს. ციფრული ბეჭდვის შემთხვევაში შესაძლებელია ტირაჟის თითოეულ გვერდზე უნიკალური ფრაგმენტის დატანა (მაგ., სახელობითი მოსაწვევი ან მოსალოცი).


Showing 1–9 of 17 results

  • 1
  • 2
Cart